ЦПО Планет 21

Брокер - Недвижими имоти

broker

Професията на брокера

Едно от най-важните и трудни решения в живота на хората, е купуването или продажбата на дом или инвестицията в недвижима собственост. Именно заради важността и сложността на това решение, хората обикновено прибягват до услугите на брокерите. Ако сте решили да започнете работа като брокер е добре да знаете че:
• Собствениците на агенции за недвижими имоти и брокерите обикновено работят и през уикендите и следобедите и приемат телефонни обаждания по всяко време за да откликнат на нуждите на клиентите
• Въпреки че е лесно да започне работа като брокер, прохождащите в този бранш обикновено се натъкват на тежката конкуренция от страна на опитните и високо квалифицирани брокери
• Заетостта в тази сфера е силно зависима от пазарната ситуация и икономиката на страната, особено от лихвения процент. При занижена пазарна активност и висок лихвен процент, броят на сделките с недвижимо имущество намалява и респективно търсенето на брокери на пазара на труда
Като цяло на брокера му се налага да прекарва повече време извън офиса, показвайки имоти на клиенти, проучвайки имоти за продажба, работейки с потенциални клиенти или проучвайки пазара на недвижими имоти. Брокерите обикновено работят повече от обичайните 40 часа седмично, но също така те имат възможност сами да определят
Какво трябва да знае и умее брокера на недвижими имоти?
Брокерът на недвижими имоти трябва много добре да познава пазара на недвижими имоти в региона в който работи. Трябва да може да преценява кой имот най-добре съответства на нуждите на клиентите и финансовите им възможности. Да е запознат с градоустройството на региона, местните данъци и такси и начините за финансиране на сделките с недвижимо имущество ― условията на кредитиране. Той изпълнява ролята на посредник при договарянето на цената между купувачите и продавачите.
При продажба на недвижим имот той трябва да направи проверка за правото на собственост върху имота и за липса на тежести, а също така и да уговори срещите по уточняване на детайлите по сделката и последната среща, на която става прехвърлянето на собствеността на новите собственици. Също така брокерът оказва съдействие на бъдещия купувач за най-удачния начин за финансиране на покупката от възможните кредитори. Това е от голямо значение за затварянето на една сделка или пропадането и.
Брокерът трябва да отделя много от времето си за намирането на имоти за продан и набирането на оферти. Брокерът носи отговорност за поставянето на реална продажна цена на офертата. След продажбата брокерът, на който е офертата и брокерът на купувача получават комисионна.
Преди да покаже на купувачите имоти, които се продават брокерът обсъжда с тях какви са техните предпочитания и изисквания, относно бъдещия им дом. На този оценъчен етап брокерът трябва да се информира каква сума купувачите могат да си позволят да платят. В допълнение брокерът и купувачът подписват договор за посредничество. Брокерът изготвя списък с имоти, които са обявени за продажба, с тяхното местоположение и описание, цена и начини за финансиране на покупката. Презентацията на имотите може да бъде направена и с помощта на компютър, за да добият купувачите по-точна и по-нагледна представа.
Брокерът може да проведе няколко срещи за обсъждане или показване на подходящите имоти. Той трябва да открие и да подчертае кои са най-важните критерии, по които ще бъде направена покупката. Така например ако купувачите са младо семейство, важни могат да бъдат подходящото етажно разпределение на апартамента, района да е спокоен и да е с ниска престъпност, да има наблизо училища и магазини. Ако клиентът гледа на покупката като на потенциална инвестиция, евентуално трябва да бъдат обсъдени лихвения процент, възможностите жилището да бъде отдадено под наем. Ако цената, която трябва да се договори е нещо от съществена важност за клиента, брокерът трябва да се ръководи от тези негови изисквания и да направи контра оферта за да бъде постигната най-добрата цена.
Веднъж след като купувачът и продавачът са подписали договора, брокерът е длъжен да провери дали всички условия по него са изпълнени преди финализиране на сделката.
Повечето от брокерите продават жилищни имоти. Една малка част – които обикновено работят в големи специализирани компании продават търговски, промишлени, земеделски или др. тип имоти. Всеки тип имот изисква специализирани познания за него и за специфичната клиентела. Продаването или отдаването под наем на търговски имоти изисква познаване на наемните практики, пазарните тенденции и местоположението на имота. Брокерите на индустриални имоти трябва да са добре запознати с начините за транспорт в региона, инфраструктурата и трудовия пазар в региона.
Брокерите и собствениците на агенция за недвижими имоти упражняват една и съща дейност с тази разлика, че собствениците на агенция трябва да управляват дейността на агенцията. Брокерите работят в агенцията, като получават договорен процент от сделката.
„Досадното на този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а умните са изпълнени със съмнения."
Бъртранд Ръсел