ЦПО Планет 21

shutterstock 20302459

Планет 21 ООД, съвместно с Пропър Дивелопмънт ООД, ЕС Ти Енд Ти Финанс ЕООД и Ориндж Имоти ЕООД започнаха изпълнението на проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица" – фаза 3.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Още...