ЦПО Планет 21

Обучения по ключова компетенция

ЦПО "Планет 21" организира обучение по ключова компетенция - общуване на чужд език по метода на сугестопедията.

Сугестопедията представлява многоспектърен подход, който стимулира едновременно интелектуалната дейност, емоциите и физическото състояние на човека.  Методът сугестопедия е не само доказано по-лесен и ефективен начин за изучаване на чужди езици, но също и начин да се разгърне личностния потенциал. Доказано е, че в сугестопедична среда един чужд език може да се усвои от три до пет пъти по-бързо в сравнение с традиционната педагогика.

В тази връзка центърът предлага езикови курсове по английски, испански, италиански, немски и френски език, чрез които можете да усвоите по най-бърз и ефективен начин терминологията на съответния език.

За повече информация:
www.suggestopediabg.com