ЦПО Планет 21

Пресконференция

На 02.04.2013 от 15:00 часа е насрочена пресконференцията, поставяща старта на проект "Повишаване адаптивността и конкуретоспособността на заети лица в малки предприятия" по схема BG051PO001-2.1.16 "Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 3".

Проектът се осъшествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията ще присъстват водещата организация "Планет 21" ООД, партньорите по проекта - "Пропър Дивелопмънт" ООД, St&T Finance и Orange Estates. Поканени са и представители на Агенцията по заетостта, НАПОО, преподаватели, представители на медии, представители на други застрахователни фирми и агенции за недвижими имоти.