ЦПО Планет 21

Интервю

Интервю с ръководителя на проекта доц. д-р Ася Пенчева за края на проекта

Прочети още...

Пресконференция за край на проекта

 

На 29.01.2014 г. от 16.00 часа се проведе пресконференция, поставяща края на проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия", по схема BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 3".

Прочети още...

Приключване на обучението по проекта за специалност "Недвижими имоти"

 

На 04.12.2013 г. приключи обучението на 8 лица, включени в проект "Повишаване адаптивността и конкуретоспособността на заети лица в малки предприятия"

Прочети още...

Приключване на обучението по проекта за специалности "Електронна търговия" и "Застраховател"

На 28.10.2013 г. приключи обучението на 22 лица от общо 30-те, включени в проект "Повишаване адаптивността и конкуретоспособността на заети лица в малки предприятия"

Прочети още...

Пресконференция за старт на проекта

На 02.04.2013 от 15:00 часа се проведе пресконференция, поставяща старта на проект "Повишаване адаптивността и конкуретоспособността на заети лица в малки предприятия"

Още...

Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия

Проект „Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия" започва през април 2013 година.

Още...